Informace o uhlí a spalování v kotlích na tuhá paliva

  • Je nejčastěji používané palivo u automatických kotlů na tuhá paliva prodávané v České republice
  • V kotlích na tuhá paliva z BENEKOVU lze spalovat hnědé uhlí typu Ořech 2 (viz informace o uhlí)
  • Kvalita uhlí má výrazný vliv na provoz kotle, výkon, vyhasínání ohniště atd.
  • Důležitým faktorem je obsah bitumenů v palivu. Pokud je zákazníkovi dodáno uhlí s nadměrným obsahem bitumenů, dochází k problémům při provozu kotle. Především dochází ke škvárování nad hořákem, vyhasínání ohniště apod.
  • Jako dlouhodobě odzkoušené doporučujeme používání paliv z Bíliny dodávané firmou Severočeské doly.
  • Největší výhodou uhlí je velmi nízká cena, nevýhodou je nutná manipulace, prašnost apod.
  • Náklady na topnou sezonu pro běžný rodinný dům s tepelnou ztrátou do 25 kW se v roce 2009 pohybovaly mezi 12 – 15 tisíci Kč.
  • Uhlí je nepostradatelným zdrojem energie v ČR. Zákaz používání uhlí pro vytápění domácností je při naší závislosti na dodávkách plynu a nedostatečně kapacitě jaderných elektráren politicky neprůchodný.
  • Spalování uhlí je vhodné pro zákazníky, pro které je prioritou levné topení a zároveň časově nenáročná obsluha. Oproti plynu nebo elektřině je vytápění uhlím několika násobně levnější. Oproti topení kusovým dřevem nebo uhlím v klasických kotlích je topení uhlím v automatech mnohonásobně méně náročnější na čas. Pokud se topí uhlím v automatickém kotli na tuhá paliva, je možné dosáhnout velmi nízké provozní náklady na vytápění a zároveň není nutno 3 a více krát denně obsluhovat kotel jako u běžného kotle na tuhá paliva s manuálním přikládáním paliva.
  • Dá se očekávat, že budou kladeny stále větší požadavky na výrobce kotlů spalujících uhlí (vyšší účinnost a nižší emise nově prodávaných kotlů), a že do budoucna i u nás nastane zákaz prodeje kotlů, které splňují podmínky pouze 1. nebo 2. třídy podle normy ČSN EN 303-5.
informace o uhlí